F. A. Hayek: Historie a politika /1954/

Politické názory a pohledy na historické události jsou a vždy musí být spolu úzce svázány.

Především minulé zkušenosti jsou základem, na kterém je vystavěna naše víra potřebnosti různých politik a institucí, a naše současné politické názory zase nevyhnutelně ovlivňují a přibarvují interpretaci historie.

I když je příliš pesimistické zastávat názor, že se člověk z historie vůbec nepoučí, je otázkou, zda to, co se naučí, je pravda.

Třebaže jsou minulé události zdrojem zkušeností pro lidské plémě, bývají názory lidí určovány nikoli objektivními fakty, ale záznamy a interpretacemi minulosti, k nimž mají přístup. Jen málokdo by popřel, že naše názory na působnost různých institucí jsou z velké části podmíněny tím, co si myslíme o jejich účinnosti v minulosti.

Ludwig von Mises: Historické prostředí vzniku Rakouské ekonomické školy /1969/

I. Carl Menger a Rakouská ekonomická škola


1. Počátky

To, co dnes známe pod názvem Rakouská ekonomická škola, má svůj počátek v roce 1871, kdy Carl Menger vydal svou útlou knihu Grundsätze der Volkswirtschaftslehre (Zásady národohospodářské nauky).

Bývá zvykem stopovat vlivy prostředí na génia a jeho výkony. Lidé tyto výkony pak rádi v určitém rozsahu připisují právě působení tohoto prostředí a názorového klimatu v dané zemi a v dané době. Jakkoliv nám tato metoda může v některých případech odhalit zajímavé souvislosti, je neaplikovatelná ve vztahu k těm Rakušanům, jejichž ideje a doktríny se zapsaly do dějin lidských intelektuálních výkonů.

Bryan Caplan: Kúzlo vzdelávania /2011/

Do školy chodím už 35 rokov, z toho 21 ako študent a zvyšok ako profesor.

Vo výsledku je mi skutočný svet úplne cudzí. Viem toho robiť dosť málo.

Ako tínedžer som sem-tam brigádoval, ale na vlastnej koži som veľa práce mimo akademickej slonovinovej veže nezažil.

Nie som sám. Pracovné skúsenosti väčšiny profesorov sú takmer také chudobné ako tie moje. Ak chcete uspieť na akademickej pôde, Skutočný Svet zbytočne rozptyľuje.

Mám prácu svojich snov na celý život, lebo som vo výučbe kurzov rok čo rok exceloval, dostal sa na prestížne školy a publikoval množstvo článkov pre iných profesorov. To a nič iné je cena za úspech.