Bryan Caplan: Ideologický Turingův test /2011/

V Turingově testu se počítač snaží vydávat za člověka:
„Lidský soudce se pustí do volné konverzace jednou s člověkem a podruhé se strojem, který se snaží emulovat lidské odpovědi. Všichni účastníci jsou navzájem odděleni. Pokud soudce nedokáže spolehlivě rozlišit stroj od člověka, pak stroj tímto testem prošel.“

Peter L. Berger: Padesát propozic o kapitalismu - model a aplikace teorie kapitalismu /1986/

Zde jsou hlavní body zevrubné teorie kapitalismu. Ve svém souhrnu představují rozsáhlý program empirických výzkumu a dalšího teoretického bádání. 

Soubor propozic týkajících se kapitalismu a materiálních životních podmínek

1. Industriální kapitalismus uvolnil největší produktivní sílu v dějinách lidstva.

2. Doposud žádný jiný sociálněekonomický systém nebyl schopen vytvořit srovnatelnou produktivní sílu.

3. Ekonomika orientovaná na výrobu pro tržní směnu poskytuje optimální podmínky pro trvalou a stále rostoucí produktivní kapacitu, založenou na moderní technice.

Paul Kennedy: Evropský zázrak a vzestup západního světa /1987/

V roce 1500, zvoleném mnoha historiky za předěl mezi moderní a předmoderní dobou, nemělo obyvatelstvo Evropy ani tušení o tom, že jejich kontinent byl předurčen k tomu, aby ovládl podstatní zbytek světa.